Bài thuốc trị đau bụng ở trẻ em

Đau bụng do giun, sán

Đau bụng do giun,sán

Bài 1: đau bụng do giun

Sư quân tử 8 Mộc hương 6 Bạch thược 8
Phi tử luyện 10 Thần khúc 8 Ô mai 3
Sơn tra 10 Cau 8 Phục linh 10

Sắc 15 phút. Chắt lấy nước. còn bã, đổ thêm nước, sắc tiếp 20 phút. Lọc bỏ bã. Trộn lẫn 1 nước thuốc chia đều uống. Ngày 1 thang.

Nếu táo bón thì thêm Đại hoàng: 3g. Nếu đi ngoài ra giun thì thêm Khổ luyện căn bì: 3g. nếu đi lỏng thì thêm vỏ thạch lựu: 5g.

Bài 2: đau bụng

Hương phụ 2 Kê nội kim 2 Thảo khấu 2
Quế chi 2 Liên tử 2 Hậu phác 2 Uất kỳ nhân 2
Bạch thược 2 Bạch đậu khấu 2 Hương duyên 2 Hà diệp 2
Mộc hương 2 Sơn tra 2 Sa nhân 2 Bào khương 2

Bài 3: đau bụng

Xích thược 10 Giáng hương 10 Lá phong lan 10
Bạch thược 10 Hoắc hương 10 Gừng 10
Mộc hương 10 Đương qui 10 Đinh hương 10

Sắc như bài 1. ngày 1 thang

Bài 4: đau bụng

Nhục quế 5 Cam thảo 5
Bạch truật 5 Can khương 5 Phụ tử 5
Đẳng sâm 5 Hoàng bá 5 Hoàng liên 5

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment