Đau vùng bụng dưới

Đại cương: Đau bụng phía dưới rốn là tiểu phúc thống,là chứng trạng thường gặp.

  1. Huyết ứ:

Triệu chứng:Vùng tiểu phúc lúc đau lúc không, hoặc đau lan tỏa tới lưng và cột sống, dưới sườn, ở phụ nữ có thể thấy kinh nguyệt không bình thường, đới hạ, chất lưỡi tía sạm.

Pháp: Hành khí hoạt huyết, hóa ứ giảm đau

Sơ khí định thống thang Hương phụ 9 Huyền hồ 9 Một dược 3
Đương qui 9 Ô dược 9 Xuyên luyện tử 9 Ngũ linh chi 9
Chỉ sác 5 Mộc hương 5        

 Phụ nữ đau ở tiểu phúc sờ thấy hòn cục, kiêm chứng hành kinh lượng ít, có cục, đới hạ khác thường, thể trạng gầy còm … dùng bài

Chỉ thống phương Già căn 15 Mã lan hoa 15 Chỉ sác 30
Đại hoàng 9 Xuyên tiêu 15 Cáp hoa thảo 15 Đại kích 30
Ngũ bội tử 9 Khổ sâm 9 Bì tiêu 9 Ngõa tùng 9

 Nếu kiêm chứng đoản hơi, tinh thần mỏi mệt, dùng bài

Miết giáp tán Sinh miết giáp 18 Hoa tiêu 9 Nhân sâm 18

 

  1. Khí uất

Triệu chứng:Tiểu phúc đau trướng, trệ, đau lan xuống dưới hạ âm và hai bên thiếu phúc, gặp lẹnh bệnh đau tăng, Mạch Huyền khẩn, rêu lưỡi trắng nhớt, chất lưỡi tía sạm

Pháp:Điều can lý khí, hoạt lạc giảm đau                                                                            

Lữ thị thông lạc khí phương Huyền hồ 12 Mộc hương 10 Ngô thù du 7
Mộc thông 8 Cam thảo 7 Bạch thược 15 Xuyên luyện tử 20
Lệ chi hạch 12 Phục linh 15 Trạch tả 12 Đương qui 15
Bồ công anh 30            

 

  1. Lâm thạch;

Triệu chứng:Tiểu phúc đau giữ dội không chụi nổi thậm chí hôn quyết, kiêm chứng đau vùng lưng, tiểu tiện ngắt quãng.

Pháp: Hoạt huyết giảm đau cấp

Trịnh thị gia vị tứ diệu an dũng thang Đương qui 30 Bạch thược 30 Đan sâm 30
Huyền sâm 30 Ngân hoa 30 Cam thảo 10    
             

 

(Theo thaythuoccuaban.com)

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment