Đau bụng kinh, nguyên nhân triệu chứng và điều trị

Đau bụng kinh, nguyên nhân và điều trị
Đau bụng kinh, nguyên nhân và điều trị Đau bụng kinh là triệu chứng đau tức vùng bụng dưới khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Hầu hết phụ nữ đều đau bụng nhẹ vào ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt và khoảng 10% phụ nữ bị nặng. Có hai loại đau bụng kinh: Đau bụng kinh nguyên phát làđau bụng kinh mà không phải là một...